KVEST logo
Přehledně a bezpečně vás provedeme celým procesem
Níže je popsán životní cyklus stavby – jednotlivé položky je možné rozkliknout. V současné verzi se nástroj KVEST zaměřuje na etapu Příprava a na fáze Podnět a Záměr, pro které popisuje konkrétní aktivity z pohledu obce. Pro první dvě fáze nabízí nástroj šablony výstupů, dílčí manuály a vzory dokumentů. U dalších etap a fází nabízí nástroj jejich stručný popis a případně odkazy na externí zdroje.