KVEST logo

Konečné usnesení zastupitelstva k podnětu

Etapa
Fáze
1.1.9.Dopracování podnětu a návrh dalšího postupu
1.1.10.Konečné usnesení zastupitelstva k podnětu
Nemá následující aktivitu
Přečtete za 2 minuty

Účel

Účelem je projednání finální verze zpracovaného podnětu a rozhodnutí o jeho dalším zpracování v rámci fáze Záměr.

Zodpovědnost

Zastupitelstvo obce - materiál k projednání předkládá politický sponzor projektu ve spolupráci s pověřeným pracovníkem obce a případně také expertními členy pracovní skupiny či externími odborníky.

Trvání aktivity

Trvání se odvíjí od jednacího řádu obce. V případě

Orientační náklady

Jedná se primárně o čas členů zastupitelstva, pověřeného pracovníka a odborníků přizvaných na jednání zastupitesltva. Finančním nákladem může být účast externího odborníka na projednání.

Výstup

Rozhodnutí zastupitelstva s výsledkem:
  1. Zastavit další zpracování podnětu
  2. Vrátit podnět zpět k dalšímu zpracování (například změna v návrhu dalšího postupu)
  3. Přijmout podnět jako podklad pro další přípravu záměru
Zastupitelstvo může rozhodnout podnět schávlit a ihned pověřit pracovníka zahájením přípravy záměru, případně může zahájení dalších prací odložit.
x
Poslední změna: 9/29/2021 7:46:11 AM