KVEST logo

Záměr

Etapa
1.1.Podnět
1.2.Záměr
Nemá následující fázi
Aktivita
x
Přečtete za 2 minuty
X

Časový rámec

x

Náplň


Výstup

x

Aktivity v této fázi

1.2.1.
Iniciace přípravy záměru
1.2.2.
Plán zpracování záměru
1.2.3.
Rozhodnutí o dalším zpracování záměru
1.2.4.
Zapojení cílových skupin do přípravy záměru
1.2.5.
Zpracování analýz a průzkumů pro záměr
1.2.6.
Návrh variant řešení záměru
1.2.7.
Mezitímní rozhodnutí o variantách záměru
1.2.8.
Ověření vybraných variant záměru
1.2.9.
Konečné usnesení zastupitelstva k záměru
Poslední změna: 9/29/2021 7:46:18 AM