KVEST logo

Mezitímní rozhodnutí o podnětu

Etapa
Fáze
1.1.7.Stanovení alternativ řešení podnětu
1.1.8.Mezitímní rozhodnutí o podnětu
1.1.9.Dopracování podnětu a návrh dalšího postupu
Přečtete za 2 minuty

Účel

Účlem je na základě dostupných informací rozhodnout o dalším zpracování podnětu.

Zodpovědnost

Zastupitelstvo obce - materiál k projednání předkládá politický sponzor projektu ve spolupráci s pověřeným pracovníkem obce a případně také expertními členy pracovní skupiny či externími odborníky.

Trvání aktivity

Odvíjí se od jednacího řádu zastupitesltva.

Orientační náklady

Jedná se primárně o čas členů zastupitelstva, pověřeného pracovníka a odborníků přizvaných na jednání zastupitesltva. Finančním nákladem může být účast externího odborníka na projednání.

Výstup

Usnesení zastupitelstva s výsledkem:
a) Výběr jedné či více alternativ k dalšímu rozpracování - příprava pro zpracování záměru
b) Výběr tzv. nulové varianty - podnět nebude realizován
c) Vrácení podnětu zpět - vyžádání doplňujících informací nutných k rozhodnutí.
x
Poslední změna: 9/29/2021 7:45:46 AM