KVEST logo

Dopracování podnětu a návrh dalšího postupu

Etapa
Fáze
1.1.8.Mezitímní rozhodnutí o podnětu
1.1.9.Dopracování podnětu a návrh dalšího postupu
1.1.10.Konečné usnesení zastupitelstva k podnětu
Přečtete za 2 minuty

Účel

Finální dopracování záměru s ohedem na rozhodnutí obce a příprava zadání pro fázi Záměr.

Zodpovědnost

Pověřený pracovník úřadu ve spolupráci s voleným zástupcem obce a případně interním či exerním odborníkem (architekt).

Trvání aktivity


Orientační náklady


Výstup

Finální doplnění šablony podnět dle rozhonutí obce a návrh dalšího postupu - zadání pro záměr.
Výstupem je zpracovaný pondět (ODKAZ) obsahující:
  1. Shrnutí předloženého podnětu
  2. Popis současného stavu
  3. Ověření potřebnosti
  4. Přehled možných řešení
  5. Přehled alternativ řešení podnětu (včetně těch zamítnutých)
  6. Návrh dalšího postupu
Návrh dalšího postupu se soustředí ne zpracování záměru v další fázi procesu přípravy stavebního projektu. Představuje oreintační harmonogram, ohadovaný rozpočet a klíčové otázky ke zodpovězení. Součástí může být doporučení realizovat architektonickou soutěž již na začátku fáze záměr (viz Zadávání ODKAZ).
X
Poslední změna: 9/29/2021 7:46:04 AM