KVEST logo

Podnět

Etapa
Nemá předchozí fázi
1.1.Podnět
1.2.Záměr
Aktivita
Etapa podnět
Přečtete za 2 minuty
Příprava stavebního projektu
Mapování potřeb

Časový rámec

1-6 měsíců

Náplň

Cílem etapy je rychle a efektivně ověřit potřebnost a proveditelnost navrhovaného projektu. V rámci fáze podnět dochází ke zodpovězení následujícíh otázek:
 1. Je podnět v souladu se strategickými dokumenty obce?
 2. Co může realizací město získat nebo ztratit?
 3. Do jaké míry vychází podnět z reálných potřeb města a jeho obyvatel?
 4. Jaká jsou dostupná řešení a jaké mají nároky na implementaci?
 5. Jaké jsou příklady dobré praxe a co se z nich můžeme naučit?

Výstup

Vyplněný formulář podnětu a rozhodnutí obce a rozhodnutí obce:
Záměr zahnuje něklolik klíčových milníků (projednání zastupitelstva), ve kterých je možné podnět zastavit či vrátit o krok zpět.

Popis fáze Podnět

Podněty mohou být různého typu na základě toho do jaké míry specifikují konrétní účel stavby a zda řeší konrétné objekt či pozemek.
Specifikovaný účel, nespecifikovaný objekt/pozemek
 • Zámět postavit novou školu na novém místě.
 • Stavba kulturního sálu kdekoliv ve městě.
 • Přemístění městské knihovny do nové budovy s vyšší kapacitou.
Nespecifikovaný účel, specifikovaná budova/pozemek
 • Nové využití pro historickou budovu v centru města
 • Revitalizace brownfieldu
Specifikovaný účel, specifikovaná budova/pozemek
 • Rekonstrukce budovy radnice
 • Vybudování komunitního centra v budově bývalé školy
 • Rozšíření kapacity budovy základní školy
 • Výstavba sportovního areálu na místě bývalých uhelných skladů
Nespecifikovaný účel, nespecifikovaná budova
 • Hledání možností snížit provozní náklady generované portfoliem budov sloučením provozů či snížením energetické náročnosti
 • Využití dotažní příležitosti
Předkládaný podnět může mít různou míru konkrétnosti a může být do různé míry podložen analýzou a objektivními argumenty.

Cílem procesu je rozhodnout, zda má cenu se dále podmětem zabývat navrhnout varianty řdalšího postupu a zadat přípravu investičního záměru či ověřovací studie.

Jedná se často o opomíjenou fázi. Město často investuje velké prostředky a úsilí do projektu, aby příliš pozdě zjistilo, že se vydalo nesprávnou cestou.

Klíčové otázky ve fázi Podnět

 1. Je podnět v souladu se strategickými dokumenty obce?
 2. Co může realizací město získat nebo ztratit?
 3. Do jaké míry vychází podnět z reálných potřeb města a jeho obyvatel?
 4. Jaká jsou dostupná řešení a jaké mají nároky na implementaci?
 5. Jaké jsou příklady dobré praxe a co se z nich můžeme naučit?

Aktivity v této fázi

1.1.1.
Podání podnětu
1.1.2.
Příprava podnětu k projednání
1.1.3.
Usnesení zastupitelstva o zpracování podnětu
1.1.4.
Příprava zpracování podnětu
1.1.5.
Zapojení dotčených aktérů podnětu
1.1.6.
Přehled možností řešení podnětu
1.1.7.
Stanovení alternativ řešení podnětu
1.1.8.
Mezitímní rozhodnutí o podnětu
1.1.9.
Dopracování podnětu a návrh dalšího postupu
1.1.10.
Konečné usnesení zastupitelstva k podnětu

Přiložené dokumenty

Podnět - šablona výstupu fáze Podnět
1.7 MiB
Poslední změna: 2/15/2023 10:18:37 AM