KVEST logo

Iniciace přípravy záměru

Etapa
Fáze
Nemá předchozí aktivitu
1.2.1.Iniciace přípravy záměru
1.2.2.Plán zpracování záměru
Přečtete za 2 minuty

Účel

Účelem přípravení podmínek pro zpracování záměru a to zejména tehdy, pokud od schválení podnětu zastupiitelstvem uběhla delší doba. Aktivita zahrnuje:
  1. Pověření osob zodpovědných za přípravu plánu zpracování záměru
  2. Sestavení pracovní skupiny/potvrzení pracovní skupiny která se podílela na podnětu
  3. Doplnění a aktualizace podkladů (ověření aktuálnosti dokumentů)

Zodpovědnost

Ativitu iniciuje zastupitestvo a realizuje pověřený pracovník obce ve spolupráci s voleným zástupcem obce.

Trvání aktivity

Maximálně 1 měsíc.

Orientační náklady

Jedná se o kativitu realizovanou interně v rámci úřadu.

Výstup

Pověření osob zodpovědných za další zpracování záměru, setstavení pracovní skupiny, a aktualizované podklady.
x
Poslední změna: 9/29/2021 7:46:38 AM