KVEST logo

Příprava

Nemá předchozí etapu
1.Příprava
2.Dokumentace
Fáze
Aktivita
Etapa příprava zahrnuje proces od prvního impulsu realizovat stavební projekt až po zformulovaný záměr včetně rozhodnutí o dalším výběru dodavatelů. Etapa sestává z fází Podnět a Záměr. Každá z nich je rozdělena do cca 10 aktivit.
Přečtete za 2 minuty
Přípravná fáze
Projektový záměr
Investiční záměr
Výběr architekta
Architektonická soutěž

Časový rámec

1-3 roky v závislosti na komplexitě projektu, typu zakázky a způsobu financování.

Popis etapy

Etapa příprava zahrnuje proces od prvního impulsu realizovat stavební projekt až po zformulovaný záměr včetně rozhodnutí o dalším výběru dodavatelů. Etapa sestává z fází Podnět a Záměr. Každá z nich je rozdělena do cca 10 aktivit. Nástroj KVEST.cz se zaměřuje primárně na provedení obce etapou přípravy - jednotlivé kroky jsou dále pordobně popsány v rámci fází a aktivit. S etapou pířprava dále souvisí texty k tematickým oblastem, sekce Zadávání a Průzkumy a analýzy. Jednotlivé aktivity na tyto sekce uživatele odkazují tam, kde je to vhodné.

Fáze v této etapě

1.1.
Podnět
1.2.
Záměr
Poslední změna: 10/28/2021 4:14:49 PM