KVEST logo

Stanovení alternativ řešení podnětu

Etapa
Fáze
1.1.6.Přehled možností řešení podnětu
1.1.7.Stanovení alternativ řešení podnětu
1.1.8.Mezitímní rozhodnutí o podnětu
Přečtete za 2 minuty

Účel

Na základě zhodnocení potřebnosti a možností řešení jsou stanoveny alternativ dalšího řešení podnětu včezně popisu tzv. nulové varianty - tedy situace, kdy bude podnět zastaven. Alternativy reprezentují popis různých možností uchopení podnětu a zkoumají alternativní cesty k naplnění identifikovaných potřeb. Součástí akvity je úvaha nad možnostmi financování podnětu na úrovni odhadu nákladů a indetifikace možných zdrojů.

Zodpovědnost

Pracovní skupina pod vedením koordinátora a s případnou účastí externích expertů.

Trvání aktivity

cca 1 měsíc.

Orientační náklady

Závisí na množství variant a komplexitě podnětu. Celkově může příprava alernativ trvat 20-80hodin koorinátora a odborníka. V případě, že město nemá městského architekta či interního odborníka v rámci úřadu, je třeba počítat s rozpočtem na externí konzultace.

Výstup

Stanovení a popis alternativ řešení podnětu včezně popisu tzv. nulové varianty. Ná základě stanovených alternativ jsou doplněny informace do sekcí Možnosti řešení a Možnosti financování.
x
Poslední změna: 9/29/2021 7:45:52 AM