KVEST logo

Přehled možností řešení podnětu

Etapa
Fáze
1.1.5.Zapojení dotčených aktérů podnětu
1.1.6.Přehled možností řešení podnětu
1.1.7.Stanovení alternativ řešení podnětu
Přečtete za 2 minuty

Účel

Vytvoření představy o možnostech řešení podnětu a jejich náročnosti umožňující návhr variant dalšího postupu a podporující informované rozhodování. Jsou identifikovány ty otázky, které jsou klíčové pro další rozhodnutí a jejichž zodpovězení lze vyřešit na základě rešerše a expertních odhadů. Zároveň je již možné stanovit otázky pro fázi záměru včezně odhadu náročnsoti jejich zdpovězení (průzkumy, studie, analýzy).

Zodpovědnost

Pracovní skupina pod vedením koordinátora a s účastní interních a externích odborníků.

Trvání aktivity

Přibližně jeden měsíc.

Orientační náklady

Finační náklady se odvíjí od potřeby zapojit externí odborníky. Jednotliví interní i externí odborníci by měli být zapojeni v řádu několika málo hodin (8-30).

Výstup

Přehled možností řešení podnětu, expertních doporučení a odhadů a příkladů dobré praxe. Vyplnění informací do příslušné části šablony Podnět.
- Doplnit také doplnění popisu současného stavu expertním ohdadem/komentářem
Poslední změna: 9/29/2021 7:45:32 AM