KVEST logo

Podání podnětu

Etapa
Fáze
Nemá předchozí aktivitu
1.1.1.Podání podnětu
1.1.2.Příprava podnětu k projednání
Popis aktivity - Podání podnětu (první aktivita procesu).
Přečtete za 2 minuty

Účel

Cílem aktivity je přijetí podnětu na realizaci stavebního projektu pro další zpracování. Součástí je ujasnění a systematizace návrhu předkladatele.

Zodpovědnost

Pondět může předložit kodkoliv (například volený zástupce obce, úředník, zástupce příspěvkové organizace, občan). Je vhodné, aby bylo předložení koordinováno se členem zastupitelstva. Na straně obce je třeba určit organizační jendnotku zodpovědnou za přijetí podnětu, komunikaci s předkladatelem a další zpracování podnětu.

Trvání aktivity

cca 1 týden

Orientační náklady

Nároky na čas úředníků města maximálně v jednotkách hodin (komunikace s předkladatelem).

Výstup

Výstupem je vyplnění první strany šablony Pondět. Obec může tuto část zaslat navrhovateli jako samostatný dokument společně s instrukcemi pro vyplnění.

Přijetí podnětu

Jedná se o první krok v přípravě stavebního projektu. Podnět může podat konkrétní organizace či osoba případně může vyvstat na základě mapování potřeb nebo v rámci plánovacích procesů obce.

Předložený podnět popisuje specifickou potřebu či problém, na nějž by měl stavební projekt reagovat. Neměl by se tedy ještě detailněji zabývat způsobem řešení. Klíčové je přesně specifikovat jaký je důvod podnětu – co vedlo k jeho předložení. Například u návrhu přestavby historické budovy školy na komunitní centrum může být primárním motivem potřeba najít využití pro významnou budovu nebo potřeba vytvoření komunitního centra.

Pro formulaci podnětu slouží první sekce šablony Podnět - Představení podnětu. Podnět mohou vyplnit předkladatelé sami, případně může vyplnění proběhnout ve spolupráci se zaměstnancem obce či jejím voleným zástupcem. Jedná se o realitvně stručné vyplnění aktuální představy předkladatele.

Představení podnětu obsahuje následující položky:

kdo (podal podnět)
- kdo je iniciátorem podnětu?
co (čeho se týká)
- co je předmětem podnětu?
proč (zdůvodnění)
- jaký je důvod podnětu?
jak (návrh postupu)
- existuje představa o způsobu řešení?
zač (návrh financování a dalších zdrojů)
- jaký je odhad nákladů?
- existuje představa o financování?Ve chvíli, kdy je formulován prvotní podnět, je zahájena aktivita 1.2 Příprava podnětu k projednání

Přiložené dokumenty

Podnět - šablona výstupu fáze Podnět
1.7 MiB
Poslední změna: 9/30/2021 5:56:28 AM