KVEST logo

Plán zpracování záměru

Etapa
Fáze
1.2.1.Iniciace přípravy záměru
1.2.2.Plán zpracování záměru
1.2.3.Rozhodnutí o dalším zpracování záměru
Přečtete za 2 minuty

Účel

Navhrnout další postup zpracování záměru včetně harmonogramu zpracování záměru, interních a externích nánkladů a definování požadovaného výstupu. Klíčová je úvaha zda má obec realizovat zpracování záměru a až poté realizovat architektonickou soutěž, či zda je vhodnější varianta, kdy je soutěž realizována hned na začátku zpracování záměru a další příprava projektu je již realizována vybraným architektem (viz příloha Zadání).

Zodpovědnost

Pověřený pracovník úřadu ve spolupráci s voleným zástupcem obce a přípravnou pracovní skupinou. Do procesu lze zapojit externí odborníky či poskytovatele služeb.

Trvání aktivity


Orientační náklady


Výstup

Výstupem je plán zpracování podnětu předsatvující možnosti dalšího postupu, jejich výhody a nevýhody, harmonogram, rozpočet a případně návrh jedné doporučené varianty.
x
Poslední změna: 9/29/2021 7:46:45 AM